Asianajotoimisto Espoossa

Asianajotoimisto AKG tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja sekä kansainvälisille että paikallisille yritys- ja yksityisasiakkaille. Yhteistyökumppanimme saavat kauttamme kattavan valikoiman oikeudellisia palveluita räätälöitynä sopivaksi erilaisia tarpeita varten. Toimistomme sijaitsee Espoon Otaniemen innovaatiokeskittymässä.

Boutiquekonseptimme mahdollistaa jokaiselle asiakkaallemme räätälöidyt ratkaisut. AKG:n asiantuntijat kohtelevat kaikkia asiakkaitamme alusta saakka tasavertaisina yhteistyökumppaneina. Toimintamme lähtökohtana on aina asiakkaamme edun turvaaminen parhaalla mahdollisella tavalla, kaikkia osapuolia kunnioittaen.

Asianajajamme ovat sitoutuneet yhteisiin arvoihin

Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat yrityksemme arvot. Olemme määritelleet arvot yhdessä henkilöstömme kanssa, joten jokainen tiimimme jäsen on sitoutunut työskentelemään niiden mukaisesti. Tiedämme, että paras lopputulos saadaan aikaan silloin, kun toteutamme yhtiönä johdonmukaisesti yhdessä sisäistettyjä periaatteita.

Arvoihimme kuuluvat avoimuus, kunnioitus ja globaalisuus. Uskomme myös, että kaikkien osapuolten keskinäinen kunnioitus tarjoaa yhteistyölle erinomaiset edellytykset. Haluamme, että suhteemme asiakkaisiin on vahva. AKG:lla tiedämme, että erinomaisia ratkaisuja voidaan löytää tutustumalla asiakkaan toimialaan sekä tavoitteisiin huolellisesti ja asiakasta kuunnellen. Tunnemme syvällisesti yritysasiakkaidemme liiketoiminnan.

Tarjoamme liikejuridiikan ratkaisuja seuraavilla osa-alueilla:

 • – Teknologia
 • – Rakentaminen
 • – Julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus
 • – Työoikeus
 • – Yhtiöoikeus
 • – Tietosuoja
 • – Riidanratkaisu
 • – Rahoitus ja insolvenssi

Yksityisasiakkaillemme tarjoamme valikoituja palveluja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:

 • – Asunto- ja kiinteistökaupat
 • – Kosteusvaurioita koskevat riidat (home- ja mikrobivauriot)
 • – Perhe- ja jäämistöoikeus

Lue lisää tarjoamistamme palveluista »

Globaali asianajotoimisto Espoon Otaniemessä

Modernit toimitilamme sijaitsevat Espoon Otaniemessä, Pohjoismaiden suurimmassa innovaatiokeskittymässä. Toiminnassamme korostuvat globaalisuus ja jatkuvan kansainvälisen kehityksen ymmärtäminen siitä huolimatta, että olemme vahvasti paikallinen toimija.

AKG muodostaa korkeaosaajaprofiilisen tiimin, jonka jäsenten taustat ja osaamisen painotukset täydentävät erinomaisesti toisiaan. AKG:lla pidetään huolta jokaisen yhtiömme jäsenen hyvinvoinnista – työnsä merkitykselliseksi kokeva henkilöstö on toimintamme kulmakivi.

Voit tutustua meihin tarkemmin täällä »

Yritysvastuu on toimintaamme keskeisesti ohjaava periaate. Toimintaamme ohjaavat asianajajaliiton säädökset sekä suomalaiset ja kansainväliset lait, asetukset, sopimukset, suositukset sekä sisäiset toimintaohjeet. Meille vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa kuitenkin paljon enemmän. Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa meille normien noudattamisen ohella vapaaehtoista yhteiskuntavastuuta. Asianajajamme kantavat vapaa-ajallaan monia vastuullisia luottamustehtäviä ja tiimiläisemme ovat aktiivisesti mukana erilaisissa vapaaehtoistyöhön liittyvissä projekteissa.

Ota yhteyttä »