Tietosuoja

Tietosuoja ja siihen liittyvät kysymykset ovat ydinosaamistamme. Olemme alalla arvostettuja asiantuntijoita.

Neuvomme tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja asioissa sekä tarjoamme niihin ratkaisua. Meiltä löytyy osaamista erilaisten tietosuojalainsäädännön edellyttämien sopimusten laatimisesta. Autamme myös erilaisten sisäisten tietosuoja- ja tietoturvakäytänteiden ja -ohjeistusten laatimisessa, minimoiden samalla tietosuojaan liittyviä riskejä. Lisäksi hoidamme kuntoon esimerkiksi rekisteröityneiden informointia koskevat pakolliset dokumentaatiot nettisivuille. Käytämme tiiviisti esitettyä, ymmärrettävää, selkeää ja yksinkertaista kieltä. Tarjoamme myös tietosuojakoulutusta.

Ota yhteyttä