Riidanratkaisu

Jokapäiväisessä liiketoiminnassa tilanteet toisinaan etenevät pisteeseen, jossa osapuolten välille syntyy erimielisyyksiä ja ristiriitoja. Ristiriitojen syntyessä avustamme asiakastamme alusta alkaen ja etsimme mahdollisimman käytännönläheisen ratkaisuehdotuksen, joka palvelee asiakkaamme keskeisiä intressejä tehokkaimmin.

Ristiriitatilanteissa tarjoamme kokemuksemme neuvotteluihin ja pyrimme edesauttamaan asian sovinnollista ratkaisua. Toisinaan neuvottelut ja sovittelu eivät kuitenkaan osoittaudu riittäviksi keinoksi intressien suojelemiseksi. Tällöin avustamme asiakasta asiantuntevasti ja tehokkaasti paitsi yleisissä tuomioistuimissa myös hallintotuomioistuimissa sekä erityistuomioistuimissa. Tarjoamme asiantuntevaa apua myös välimiesmenettelyihin.

Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisut voivat liittyä laaja-alaisesti esimerkiksi työoikeuteen, rakennus- ja kiinteistöoikeuteen, teknologiaoikeuteen, kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin, vahingonkorvausoikeuteen tai rikosoikeuteen.

Ota yhteyttä