Perhe- ja jäämistöoikeus

Perhe- ja jäämistöoikeus koskettaa meitä jokaista jossain elämänvaiheessa. Tarjoamme valikoituja palveluita perhe- ja jäämistöoikeuden alueelta.

Avustamme esimerkiksi avioehtosopimuksen laadinnassa tai avioeroon liittyvissä toimeksiannoissa, kuten pesänselvityksessä, omaisuuden osituksessa ja erottelussa. Meiltä saa monipuolisesti erilaisia jäämistöoikeudellisia asiakirjoja, kuten testamentteja, perukirjoja sekä erilaisia sopimuksia kuolinpesän hallinnosta. Neuvomme ja avustamme esimerkiksi ennakkoperintöä ja lahjaa, edunvalvontavaltuutusta, testamentin toimeenpanoa ja moitekannetta, lesken asemaa ja oikeuksia sekä lakiosavaatimuksia koskevissa kysymyksissä. Palvelumme kattavat monipuolisesti erilaiset pesän- ja perinnönjakoon, pesänselvitykseen, jäämistöositukseen ja tasinkoon sekä perunkirjoitukseen liittyvät toimeksiannot. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaisesti palveluita perintövero- ja jäämistösuunnittelussa.

Meillä on runsaasti kokemusta erilaisten perhe- ja jäämistöoikeudellisten riita-asioiden hoitamisesta tuomioistuimissa. Pyrimme riidoissa aina ensi sijassa löytämään edullisen sovintoratkaisun.

Ota yhteyttä