Julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus

Julkisten hankintojen puolella neuvomme ja avustamme läpi prosessin.

Hankintalainsäädännön yksityiskohtaisuudesta sekä jatkuvasti kehittyvästä tulkintakäytännöstä johtuen juridinen asiantuntijuus heti hankintojen suunnittelu-, valmistelu- ja tarjousvaiheessa on tarpeen prosessin tehokkuuden varmistamiseksi ja ei-toivottujen seuraamusten välttämiseksi.

Avustamme erilaisissa julkisia hankintoja koskevissa asioissa myös markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että hankintalain säännöksiä on rikottu tai sovellettu väärin. Tarjoamme ratkaisuja sekä tarjoajille että hankintayksiköille.

Tarjoamme asiantuntemustamme asiakkaidemme käyttöön kilpailuoikeudelliseen neuvontaan ja riskienhallintaan liittyviin toimeksiantoihin.

Juridinen asiantuntijuus ja kilpailuoikeudellisten näkökohtien huomioiminen jo toiminnan suunnitteluvaiheessa ehkäisee kilpailuoikeudellisia riskejä ja antaa mahdollisuuden keskittyä liiketoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen.

Ota yhteyttä