Rahoitus ja insolvenssi

Tarjoamme ratkaisukeskeisiä palveluita erilaisten rahoitusjärjestelyiden toteuttamisessa.

Neuvomme ja avustamme asiakasta esimerkiksi lainasopimusten, pankkitakausten, -takuiden ja muiden pankkien tarjoamien instrumenttien valinnassa. Laadimme erilaisia velkakirjamalleja ja neuvomme velkasuhdetta koskevissa oikeudellisissa ongelmissa. Tarvittaessa autamme myös olemassa olevien vakuus- ja lainasopimusten tulkinnassa.

Insolvenssioikeuden alalla omaamme vankkaa kokemusta erityisesti konkurssipesien hoidosta.

Palvelemme myös muissa insolvenssioikeudellisissa toimeksiannoissa, kuten takaisinsaantiasioissa. Näissä tehtävissä hyödynnämme tehokkaasti muiden oikeudenalojen erityisosaamistamme.

Tarjoamme ratkaisua insolvenssi- ja rahoitusoikeudellisissa riita- ja rikosasioissa.

Ota yhteyttä