Yhtiöoikeus

Yhtiöoikeuden alalla tarjoamme kokonaisvaltaisesti ratkaisuja kaikkiin yrityksen elinkaaren vaiheisiin.

Laadimme tarvittavat perustamisdokumentit ja kaupparekisteri-ilmoitukset yhtiön toiminnan aloittamiseksi sekä avustamme osakassopimuksen laadinnassa. Tarjoamiimme palveluihin kuuluvat toimiminen yhtiökokouksessa puheenjohtajana, sihteerinä tai asiantuntijana. Lisäksi huolehdimme yhtiön elinkaaren aikana tarvittavien asiakirjojen laadinnasta ja rekisteröinnistä. Tarjoamme ratkaisuja erilaisten oman ja vieraan pääoman ehtoisten rahoitusjärjestelyiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hoidamme paljon erilaisia yrityskauppoja ja -järjestelyjä koskevia toimeksiantoja, joissa avustamme esimerkiksi due diligence -prosessissa ja riskien hallinnassa.

Liiketoiminnassa tarvittavat yleiset sopimusehdot sekä jälleenmyyntiä, jakelua tai edustusta koskevat sopimukset hoituvat kauttamme monipuolisesti, laadukkaasti ja sovitussa aikataulussa. Annamme tulkinta-apua erilaisia sopimusehtoja koskevissa kysymyksissä, kuten ylivoimaista estettä koskevissa asioissa.

Ota yhteyttä